My friend’s nest – Nơi sáng tác của những người Bạn

Những linh hồn vĩ đại biết tận dụng mọi khoảnh khắc và mọi cơ hội để trao tặng hạnh phúc cho người khác thông qua sự tử tế trong suy nghĩ của họ; những linh hồn như vậy luôn sẵn sàng bỏ qua những điểm yếu và sai lầm và mong muốn giúp mọi người đạt được tiềm năng của họ.

Song of a new dawn – Lilian Vo

%d bloggers like this: