Bạn là một linh hồn tuyệt đẹp, Bạn biết không?

Những linh hồn vĩ đại biết tận dụng mọi khoảnh khắc và mọi cơ hội để trao tặng hạnh phúc cho người khác thông qua sự tử tế trong suy nghĩ của họ; những linh hồn như vậy luôn sẵn sàng bỏ qua những điểm yếu và sai lầm và mong muốn giúp mọi người đạt được tiềm năng của họ.

%d bloggers like this: