Chuyến bay hài hòa vô hạn

Một đồng xu luôn có hai mặt; Một người muốn sống trọn vẹn cần hiểu rằng: sự tồn tại cá tính độc đáo, riêng biệt của cá nhân phải được thừa nhận cũng như sự tồn tại của một tập thể. Cái này không thể tồn tại mà không có cái kia.
Những Người đang phát triển trên con đường tâm linh thì hiểu được giá trị của ý thức cá nhân. Họ nhận ra sự độc đáo của mình một cách rõ ràng và trải nghiệm được sự tự do để trở thành bất cứ điều gì họ chọn. Đồng thời, sự độc lập cá nhân cho phép họ đến gần với người khác, làm việc cùng nhau.
Họ không độc lập ích kỷ. Họ đến gần người khác bởi vì họ tìm thấy sự trọn vẹn trong chính bản thân họ. Nếu một người thật sự tìm thấy giá trị của bản thân như trên và vượt khỏi sự dán nhãn, tên tuổi, danh tiếng, sự mong đợi được thừa nhận, thì người đó sẽ hợp tác hiệu quả và có mối giao hài hòa trong một tập thể. Những người như vậy không chỉ cảm thấy mình là một phần của toàn bộ, mà quan trọng hơn, tập thể đó cũng nhận thấy họ là một phần của toàn bộ.

Trong tự nhiên, khi các chú chim phải bay đến nơi ấm áp trong mùa đông, chúng sẽ tụ tập cùng nhau và bắt đầu hành trình của cả đàn. Sự thành công của chuyến đi phụ thuộc vào đàn: Nếu như một con chim không thể tham gia vào đàn thì nó không thể tự mình đến đích được. Đàn chim cần bay theo một đội hình cụ thể, nếu chúng bay quá gần thì cánh sẽ vướng vào nhau, mất thăng bằng và rơi. Nhưng nếu bay quá xa nhau thì sự tổ chức không còn phù hợp, đàn chim không thể cưỡi trên những luồng khí cần thiết, để hỗ trợ nâng cánh chúng trong hành trình này.
Hơn thế , chim dẫn đầu đội hình không phải luôn dẫn đầu suốt chuyến bay, chú chim ấy sẵn sàng lùi xuống và cho phép một chú chim khác tiến lên phía trước khi đến lúc. Việc định vị lại này sẽ tiếp tục trong suốt chuyến đi, cho đến khi nào đến đích.
Điều này cho phép những chú chim riêng lẻ góp phần vào thành công cho chuyến đi của Đàn.
Trong thực tế, chúng ta là những cá nhân trong một tập thể. Tương tự như những chú chim, chúng ta đều là một phần của “Chuyến bay hòa hợp không giới hạn” ấy.

(dịch tự do)

%d bloggers like this: