NATURE

IF YOU TRULY LOVE NATURE, YOU WILL FIND BEAUTY EVERYWHERE – VINCENT

*Có bao nhiêu đại dương
*Đại dương “khỏe” cần rùa biển
*Coral

There is a pleasure in the pathless woods — George Gordon Byron

There is a pleasure in the pathless woods,
There is a rapture on the lonely shore,
There is society, where none intrudes,
By the deep sea, and music in its roar:
I love not man the less, but Nature more,
From these our interviews, in which I steal
From all I may be, or have been before,
To mingle with the Universe, and feel
What I can ne’er express, yet cannot all conceal.

Có niềm vui ở mảnh rừng không lối
Niềm hân hoan trên bãi biển tịch liêu
Một xã hội không thể xâm lấn
Bởi âm nhạc rền vang từ biển sâu:

Tôi yêu người rất nhiều
nhưng Thiên nhiên, Tôi đã trót đậm sâu
Từ những trò chuyện kè vai quấn lấy Tôi sâu thẳm
Từ Tôi của quá khứ – hiện tại – tương lai
Cho Tôi hòa vào vũ trụ, cảm những điều không thể tỏ bằng lời
PAL – SG 12092020