Buông…

Rồi tất cả đã hóa xa xôi

Cho Tôi được giận hờn Em chút nữa

Như thể Người sẽ chạy vội bên Tôi

Cho mắt cười mà hờn dỗi đôi môi

Tôi cứ giận để thổi trôi miền nhớ

Ta nhìn nhau khi vạt nắng tinh khôi

Ánh mắt nào đã rất xa xôi

Buông trôi tất cả bằng sự giận dỗi…

Rất đỗi yêu thương, rất đỗi dại khờ.

Sài Gòn 10/8/2019

Published by Sunnie

SAIGON, VIET NAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s