Paint&Draw

“Tôi không thể thay đổi sự thật rằng tranh của tôi không bán được. Nhưng sẽ đến lúc mọi người sẽ nhận ra rằng chúng đáng giá hơn giá trị của những chất liệu được sử dụng trong bức tranh ”. – Vincent Van Gogh

Cám ơn Bạn đã xem những bức tranh nho nhỏ của Tôi.

Published by Sunnie

SAIGON, VIET NAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s