Tỉnh thức đặc biệt

Tự kiểm soát không phải là đè nén những cảm xúc hay chịu đựng những áp lực của cuộc sống. Tự kiểm soát nghĩa là Mình mới là người tạo ra những suy nghĩ và cảm nhận riêng, để sáng tạo và tìm ra những hồi đáp mới. Điều này giúp Mình duy trì sự tĩnh lặng và mát lành.

Thỉnh thoảng, trong lúc có những nhiệm vụ đặc biệt, ý thức Mình rất dễ bị xuôi theo những điều không quan trọng bởi cảm xúc tiêu cực từ cá nhân hoặc từ người khác. Những suy nghĩ như thế biến một nhiệm vụ đặc biệt thành bình thường. Và rồi có xu hướng chỉ thực hiện cho thấy và kết thúc nhiệm vụ trong tầm tay, mà không mang lại sự đặc biệt và chính xác nhiều như nó cần.

Chúng ta cần nhận ra rằng ý thức cũng hoạt động như vậy, nó cũng có cảm nhận sau mỗi nhiệm vụ và có chất lượng của nó. Nếu chúng ta bắt đầu mỗi nhiệm vụ với một ý thức đặc biệt như “Mình làm được”, “Mình thật sự mạnh mẽ để chiến thắng”, “điều này mang lại lợi ích cho tất cả”, thì chúng ta có thể trải nghiệm được sự đặc biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta cũng có thể nâng cao trạng thái của lòng tự trọng của mình trong bất kỳ nhiệm vụ nào.

(dịch tự do)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: